Proč je otec důležitý pro rozvoj dítěte? Přinášíme vám tři důležité důvody:

Proč je otec důležitý pro rozvoj dítěte?

Otcové jsou stále více rovnocennými partnery v rodičovství a více se tak zapojují do rodičovských povinností. Dle nejnovějších výzkumů se jedná především o otce starší 27 let. O zapojení otce ve výchově hovoříme, když otec aktivně interaguje se svým dítětem, účastní se jeho aktivit, tráví s ním čas a zároveň mu poskytuje lásku, ochranu, ocenění a finanční zajištění. Zapojení otce do výchovy není tak snadné jako u matek, často kvůli pracovním povinnostem mimo domov. Přesto je zapojení otce do výchovy dítěte klíčové. Proč je otec důležity?

Lepší známky ve škole

Několik výzkumů uvádí, že když se otec aktivně účastní ve výchově, pozitivně tím ovlivňuje budoucnost dětí z hlediska vzdělávání. Děti, kterým se otec aktivně a pravidelně věnuje, mají například až o 39 % větší pravděpodobnost lepších studijních. Dále tyto děti mají až o polovinu vyšší pravděpodobnost, že se stanou studenty vysokých škol.

Lepší chování

Otcové mají vliv na míru problematického chování u svých dětí. Projevy tohoto chování zahrnují hyperaktivitu, emoční symptomy, agresivní chování, obtíže ve vztazích s vrstevníky a nižší sociální dovednosti. Děti k otcům často vzhlíží, obdivují je a napodobují jejich chování. Chování otce má vliv jak na dcery, tak na syny. U dívek může otec formovat představu o budoucím partnerovi, zejména z hlediska bezpečnosti a emoční podpory. U synů se naopak formuje mužský charakter prostřednictvím napodobování otce. Aktivní účast otce s kladnými vzory chování zvyšuje pravděpodobnost, že dítě nebude mít problémy se zákonem a nebude uvězněno za trestný čin, až o 80 %.

Vyšší sebeúcta

Osobnostní i emoční rozvoj dítěte je výrazně ovlivněn aktivní účastí otců v rodičovských povinnostech, což se projevuje v široké škále ukazatelů, od sebeúcty po lepší angažovanost. U dětí je tím podporována vnitřní síla a osobnostní růst. Studie potvrzují, že láskyplné chování otců podporuje pocit vnitřní pohody u dětí a správný sociální vývoj.

My také zastáváme názor, že přítomnost otce jako mužského vzoru je pro rozvoj dítěte nesmírně důležitá. Když se otec dítěti pravidelně věnuje, předává mu jiné znalosti a zkušenosti než matka a učí ho odlišným dovednostem. Společně trávený čas pomáhá dítěti vnímat otce jako nedílnou součást rodiny, což vede k větší štěstí a pocitu opory od obou rodičů, nejen od matky, jak je tomu u většiny dětí. A pokud vám v rodině otec chybí, nepřemýšleli jste nad chůvou-mužem? I ty v naší databázi máme, a rádi vám na ně poskytneme kontakt. Ozvěte se nám.

Využité zdroje:

www.pediatricsoffranklin.com

childandfamilyresearch.utexas.edu

Mary Poppins Agency

Autorka

Tento článek je výsledkem pečlivé práce několika kolegyň z Mary Poppins Agency, které spojily své síly a každá přispěla k jeho vytvoření. Doufáme, že se vám článek zalíbí a budeme vděčné za jakoukoli zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete.