Proč je hlídání dětí v České republice dostupnější, než si myslíte

Rodiče nyní potřebují výpomoc v domácnosti více než kdykoliv jindy, mnoho z nás se nyní setkává se složitostí plánování a s naprostou únavou z domácího vzdělávání a prací z domova. V zemích po celém světě způsobila pandemie Covid novou poptávku po službách péče o děti, a zároveň posílila význam péče o děti jako základní infrastruktury. V České republice patří péče o děti mezi nejžádanější zaměstnanecké výhody a během pandemie se stala zásadní pro udržení rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. „Mnoho rodin, a dokonce i firem nás žádá o pomoc,“ říká Sarah Asfour, spoluzakladatelka pražské agentury Mary Poppins Agency, s. r. o., která již sedmým rokem spojuje chůvy a rodiny a specializuje se na pomoc klientům s udržováním rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Sarah Asfour říká, že během pandemického omezení na krizi zareagovala řada českých zaměstnavatelů, a to buď poptávkou po poskytování chůvy do domácností zaměstnanců, nebo vytvořením prostoru pro děti přímo na pracovišti, kam jsou poskytovány chůvy.

Chůvy se v době zavírání škol stávají učitelkami

Dalším trendem, který Sarah Asfour v uplynulém roce zaznamenala, je nahrazování učitelů chůvami, a to kvůli zavírání škol a kroužků – rodiny často hledají chůvy, které by děti vzaly do parku nebo si s nimi hrály doma. „Myslím si, že především nyní byla vytvořena potřeba mít chůvu a učitelku v jednom, protože rodiče potřebují někoho, kdo se může postarat o domácí úkoly a dítě doučovat, mimo to také obstarat přípravu jídla a dělat činnosti nebo vyřizovat pochůzky, když jsou rodiče v práci, “říká Sarah Asfour. Mary Poppins Agency také poskytuje péči o novorozence a batolata. Sarah Asfour říká, že kvůli cestovním omezením mnoho čerstvých rodičů nemůže během této kritické doby požádat o pomoc širší rodinu nebo přátele.

I přes pandemickou situaci, Mary Poppins Agency stále zaznamenává poptávku po službách chůvy z tradičních důvodů, ale nyní se více zaměřuje na zajištění bezpečnostních a hygienických opatření před tím, než chůva přijde do kontaktu s rodinou. „Stále zaznamenáváme, že si mnoho rodičů najímá chůvu, aby děti učila angličtinu nebo naopak učila česky děti zde žijících cizinců,“ říká Sarah Asfour. Mnoho rodin vyhledává chůvy i pro malé děti, které se nedostaly do přeplněných českých mateřských škol, nebo které jsou vychovávány podle určitých hodnot nebo vzdělávacích principů, jako je Montessori nebo Waldorf pedagogika.

Má najímání chůvy finanční smysl?

Mary Poppins Agency a další agentury obvykle účtují jednorázový poplatek za přiřazení rodiny k chůvě z jejich databáze předem prověřených kandidátek; hodinová sazba a odpovědnost jsou pak určovány samotnou rodinou. Vzhledem k tomu, že školné pro pražské mateřské školy se liší v závislosti na řadě faktorů, je obtížné provést plošné srovnání cen. Ale Sarah Asfour věří, že pro některé rodiny to dává finanční smysl, když vezmou v úvahu rozsah povinností chůvy vs. jesle nebo mateřské školy. U chůvy na plný úvazek se sazby v České republice pohybují od 27 000 do 35 000 Kč, přibližně od 170 Kč / hod do 250 Kč / hod. Stále populárnější jsou také chůvy na částečný úvazek, které pomáhají se správou domácnosti. Pro srovnání, měsíční poplatky za soukromé předškolní zařízení nebo školky začínají na 12 000–14 000 Kč, ale mohou dosáhnout až 30 000 Kč. „Dobrá agentura s databází vhodných poskytovatelek, které předem prověřuje, ověřuje a testuje na Covid, může rodině také ušetřit spoustu drahocenného času a nákladů,“ říká Sarah Asfour. Rodiny získávají profily chův, které odpovídají konkrétním kritériím (jazyk, vzdělání, osobnost, přístup k výchově, vhodnost pro konkrétní věk) a také požadavkům klienta na pracovní dobu a místo. Podle svých zkušeností Sarah Asfour zjistila, že když rodina hledá chůvu sama, má za úkol kontaktovat mnoho potenciálních kandidátek, které mohou či nemusí přijít na schůzku, jejichž časová flexibilita je jiná, než byla dříve uvedena, či které na schůzku dorazí, jsou časově flexibilní, ale nemají odpovídající zkušenosti s péčí o děti.

Je bezpečné najmout si během pandemie externí pečovatelku?

Pro agentury se proces výběru a pohovorů s chůvou v době Covidu značně změnil, říká Sarah Asfour. „Stále častěji probíhají rozhovory s chůvami online prostřednictvím videohovoru a když je chůva vybrána, provádí se testování na Covid a dodržují se přísná hygienická opatření, než se chůva s rodinou setká tváří v tvář.“ Sarah Asfour také říká, že jejich firma z bezpečnostních důvodů stanovila zásadu nesdílet chůvy s více rodinami během pandemie. „Chůvy pracují s rodinou dlouhodobě, jedna chůva v jedné rodině, žádné střídání rodin.“

Jednou z věcí, která se nezměnila, je intenzivní prověřování kandidátů: kontrola rejstříku trestů potenciální chůvy, osobní reference a ověřování dokumentace je pro proces stále zásadní, což lze zjednodušit pomocí agentury. Sarah Asfour věří, že i v nejlepších dobách může být nalezení správné shody nejnáročnějším aspektem při najímání chůvy. „Kromě toho, že je chůva zkušeným a vzdělaným člověkem, který bude s Vaším dítětem trávit kvalitní čas, musí být také člověkem, který bude soucitný a bude s rodinou sdílet podobné hodnoty, co se týče výchovy a vzdělávání,“ říká. Věří, že profesionální péče o děti v domácnosti může být během pandemické situace stále relativně bezpečnou a dostupnou volbou, pokud rodina a chůva vzájemně komunikují o snižování rizik uvnitř i vně domova.

Zdroj: expats.cz