Proč je otec důležitý pro rozvoj dítěte? Přinášíme vám tři důležité důvody:

V moderní společnosti se otcové stávají rovnocennými partnery v rodičovství a více se tak zapojují do rodičovských povinností. Jaký vliv to má na rozvoj dítěte?

  1. Lepší známky ve škole

Na základě několika dlouhodobých výzkumů vědců bylo zjištěno, že když je otec do výchovy více zapojen, dochází k lepšímu dopadu na budoucnost dětí z hlediska vzdělávání. Děti, kterým se otec aktivně a pravidelně věnuje mají například až o 39 % větší pravděpodobnost lepších studijních výsledků nebo až o polovinu vyšší pravděpodobnost, že budou studenty vysokých škol.

  1. Vzornější chování

Děti k otcům často vzhlíží, obdivují je a napodobují jejich chování. Pokud jsou vzorce chování u rodiče správné, pozitivně to ovlivňuje i chování dětí z hlediska vztahů nejen k rodině, ale i k přátelům či k cizím. Vzorce chování otce jsou důležité jak pro dcery, tak pro syny. U dívek může být nastavována představa budoucího partnera, a to z hlediska bezpečnosti či emoční podpory, u synů se naopak vytváří mužský charakter napodobováním chování otce. Z hlediska napodobování chování bylo vědci zjištěno, že v případě aktivní účasti otce s kladnými vzory chování je až o 80 % větší pravděpodobnost, že dítě nebude mít problémy se zákonem a nebude uvězněn za trestný čin.

  1. Vyšší sebeúcta

Aktivní účast otců v rodičovských povinnostech má velký dopad na osobnostní i emoční rozvoj u dítěte v široké škále ukazatelů, a to od sebeúcty až po lepší angažovanost. U dětí je tak podporována vnitřní síla i osobnostní růst. Na základě studií lze konstatovat, že láskyplnost otců podporuje pocit vnitřní pohody u dětí a správný sociální vývoj dítěte.

I my se přikláníme k názoru, že je přítomnost otce, jakožto mužského vzoru, pro rozvoj dítěte nesmírně důležitá. Pokud se otec dítěti pravidelně věnuje, předává mu jiné znalosti a zkušenosti než matka, a učí ho i jiným dovednostem. Díky společně trávenému času pak dítě otce vnímá jako součást rodiny, je šťastnější a má pocit opory v obou rodičích, nikoliv pouze v matce, jak tomu u většiny dětí bývá. A pokud vám v rodině otec chybí, nepřemýšleli jste nad chůvou-mužem? I ty v naší databázi máme, a rádi vám na ně poskytneme kontakt.

Využité zdroje:

www.pediatricsoffranklin.com

childandfamilyresearch.utexas.edu